Industrie

Afvalinzameling bij industrieterreinen

Wist u dat Frijlink Milieu ook afval inzamelt bij industrieterreinen? Wij zamelen allerlei soorten bedrijfsafval in zoals vuilniszakken, verpakkingen, papier en karton en GFT. Wij bieden hiervoor verschillende rolcontainers. Let op: wij zamelen geen gevaarlijke stoffen in.

Het scheiden van uw afval kan u veel voordelen opleveren. Voor sommige afvalsoorten geldt zelfs dat het wettelijk verplicht is om deze te scheiden van uw gewone afval. Neem contact op met Frijlink Milieu voor een vrijblijvend advies.

> Neem direct contact op