Afvalinzameling – bedrijfs-/restafval

Bedrijfsafval en restafval

rij containersIn samenwerking met u willen wij deze stroom zo klein mogelijk maken. Restafval is de enige overgebleven afvalstroom nadat de andere afvalstromen binnen uw organisatie gescheiden zijn ingezameld. Het restafval wordt vervolgens in een energiecentrale omgezet in groene energie. Zo krijgt zelfs deze reststroom een nuttige toepassing. De opgewekte energie wordt geleverd aan honderdduizenden huishoudens en bedrijven.

Voor iedere afvalstroom hebben wij het juiste inzamelmiddel. Door vooraf een afvalscan uit te voeren, bepalen wij samen met u welke middelen het meest geschikt zijn voor uw specifieke situatie.

Bedrijfs-/restafval wordt ingezameld in rolcontainers van 240 t/m 1700 liter.

Wilt u dat wij uw container ledigen?

Vul dan ons formulier in, klik hier.