Afvalinzameling – papier / karton container

Nederland is één van de landen waar het meeste hergebruik van oud papier plaatsvindt. Uw oud papier vormt de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier, karton en tissueproducten. Door papier en karton te scheiden van het overige afval spaart u niet alleen het milieu, maar tevens neemt uw hoeveelheid Bedrijfs-/restafval af waardoor u automatisch bespaart op de totale afvalkosten.

Papier/karton wordt ingezameld in rolcontainers van 240 t/m 1700 liter.

karton